Hours
Dostawa następnego dnia!
Delivery
Darmowa dostawa
Cart
Ponad 5000 produktów!
 

Pomoc

Rejestracja

Proces rejestracyjny: 

1.  Realizacja Zamówienia jest ograniczona do określonego obszaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, teren Wielkopolski. Realizacja Zamówienia jest możliwe tylko dla Użytkowników, którzy w procesie rejestracji wpisali kod pocztowy z terenu Wielkopolski, i wybrali na stronie Serwisu adres dostawy na obszarze objętym działalnością Sprzedawcy.

2.  Złożenie Zamówienia i późniejsze dokonanie zakupu Towarów możliwe jest po wypełnianiu przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego należy podać prawidłowe i aktualne dane, które są niezbędne do realizacji Zamówienia tj.: Imię, nazwisko, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

5.  W przypadku podjęcia przez Użytkownika bezprawnych działań godzących w funkcjonalność Serwisu, Sprzedawca skorzysta ze środków ochrony przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.